CzechPoint

Vaše cesta k ověření a výpisům z rejstříků
CzechPoint je veřejná služba v České republice, která má za cíl zjednodušit a urychlit přístup k veřejným správním službám a úředním dokumentům. Služba CzechPoint funguje prostřednictvím sítě kontaktních míst, která se nacházejí na poštách, obecních úřadech, notářských kancelářích, zastupitelských úřadech a dalších institucích.

CzechPoint umožňuje občanům a podnikatelům snadno a rychle získat ověřené podpisy, ověřené kopie originálu a výpisy z různých rejstříků, jako je rejstřík trestů, katastrální rejstřík a další. Služba byla zřízena za účelem zlepšení komunikace mezi občany a úřady a snížení administrativní zátěže.

Níže naleznete veškeré informace o tom, jak získat potřebné dokumenty snadno a rychle.

Ověření podpisu

Ověření podpisu je důležitý proces, který potvrzuje totožnost osoby, jež podepsala dokument. Je to základní nástroj, který zaručuje právní jistotu a důvěryhodnost dokumentů.

Co je potřeba pro ověření podpisu?

  • – Platný průkaz totožnosti.
  • – Dokument, na kterém chcete ověřit podpis.

Ověřená kopie originálu

Ověření kopie originálu je proces, kterým se potvrzuje shoda kopie dokumentu s jeho originálem. Tímto způsobem můžete prokázat, že kopie dokumentu je přesným odrazem originálu.

Co je potřeba pro ověření kopie originálu?

  • – Originál dokumentu, jehož kopii chcete ověřit.

Výpisy z rejstříků (rejstřík trestů, katastr a podobně)

CzechPoint poskytuje snadný a rychlý přístup k výpisům z různých rejstříků, jako je rejstřík trestů, katastrální rejstřík a další. Tyto výpisy jsou často vyžadovány pro úřední úkony, jako například zaměstnání, podání žádosti o půjčku nebo prodej nemovitosti.

Co je potřeba pro získání výpisu z rejstříku?

  • – Platný průkaz totožnosti (podle typu výpisu).
  • – Informace potřebné pro vyžádání výpisu (např. identifikační číslo nemovitosti pro výpis z katastru nebo rodné číslo pro výpis z rejstříku trestů).

Konverze dokumentů

Tato služba umožňuje konvertovat (převést) dokumenty v listinné (papírové) podobě do digitálních dokumentů (zpravidla soubor PDF) a naopak. Konverze může být užitečná například pro archivaci dokumentů, zasílání dokumentů prostřednictvím e-mailu nebo datových schránek, či pro další elektronické účely.

Co je potřeba pro konverzi dokumentů?

  • – Dokument v listinné (papírové) podobě, který chcete konvertovat (převést) do digitálního formátu, nebo digitální dokument, který chcete převést na papír.

Založení a správa datové schránky

Datová schránka je elektronický prostor pro přijímání, odesílání a uchovávání dokumentů ve formě datových zpráv na adrese www.datoveschranky.cz. Datové schránky jsou zřizovány a spravovány veřejnou institucí – Českou poštou, s.p. Datové schránky umožňují bezpečnou a rychlou komunikaci s úřady a institucemi.

Co lze řešit u datových schránek?

  • – Založení datové schránky
  • – Zrušení datové schránky (pokud to zákon umožňuje)
  • – Změnu zapomenutého hesla

Co je potřeba při řešení?

  • – Platný průkaz totožnosti.
CzechPoint je jedním z mnoha kroků, které Česká republika podnikla v rámci modernizace a digitalizace veřejné správy. Služba se neustále rozvíjí a rozšiřuje, aby lépe vyhovovala potřebám občanů a podnikatelů a zjednodušila jejich interakci s veřejnými institucemi.

Pro více informací o CzechPointu, jeho službách a kontaktních místech navštivte oficiální webovou stránku www.czechpoint.cz nebo se obraťte na místní kontaktní místo CzechPointu. Na webových stránkách a sociálních sítích naleznete také aktualizace, novinky a užitečné tipy týkající se služeb CzechPointu.